Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018

Na základe plánu práce pre rok 2017 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje:

v ý b e r o v é    k o n a n i e

 

na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách:

 1. LRU – plávaná:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI (U 14, U 18, U 23)
  3. pre kategóriu ŽENY
 2. LRU – mucha:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI
 3. LRU – prívlač:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI
 4. LRU – feeder:  
  • pre kategóriu SENIORI
 5. Rybolovná technika:
  • pre kategóriu JUNIORI

 na obdobie od 1.3.2017 do 31.12. 2018.

 Požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • dlhodobé skúsenosti a prax s vedením alebo trénovaním družstva v I. alebo II. lige,
 • dobré organizačné a komunikačné schopnosti,
 • ako aj dobrý zdravotný stav,
 • jazykové znalosti anglického jazyka (vítané).

Písomné prihlášky doložené:

 1. profesionálnym životopisom s dosiahnutými športovými úspechmi
 2. vypracovanou koncepciou Vašej trénerskej činnosti

zašlite poštou do 31.1.2017 na adresu:

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVĂZ – RADA, Žilina

Odbor športovej činnosti

A. Kmeťa č. 20

010 55 Žilina

 

Prihláška bude platná len v prípade, že budú doložené všetky požadované vyššie uvedené materiály.