Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje:

v ý b e r o v é    k o n a n i e

 

na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách:

 1. LRU – plávaná:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI (U 15, U 20, U 25)
  3. pre kategóriu ŽENY
 2. LRU – mucha:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI
 3. LRU – prívlač:
  1. pre kategóriu SENIORI
  2. pre kategóriu JUNIORI
 4. LRU – feeder:  
  • pre kategóriu SENIORI
 5. Rybolovná technika:
  • pre kategóriu JUNIORI

 na obdobie od 1.4.2019 do 30.10.2019.

 Požiadavky:

 • Dlhodobé skúsenosti s vedením alebo trénovaním družstva v I. alebo II. lige
 • Dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • Dobrý zdravotný stav
 • Vítané sú jazykové znalosti anglického jazyka.

Písomné prihlášky s kontaktnými údajmi (adresa, e-mail, tel. číslo) doložené:

 1. profesionálnym životopisom s dosiahnutými športovými úspechmi
 2. vypracovanou koncepciou Vašej trénerskej činnosti

zašlite písomne poštou do 3.3.2019 na adresu:

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVĂZ – RADA, Žilina

Odbor športovej činnosti

A. Kmeťa č. 20

010 55 Žilina

Prihláška bude platná len v prípade, že budú doložené všetky požadované vyššie uvedené materiály.

Predbežný termín osobného výberové konania prihlásených uchádzačov je stanovený na 10. kalendárny týždeň 2019.