Výberové konanie – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia v termíne od 6. marca 2019 do 20. marca 2019.


Predmet výberového konania:

Nutnosť vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program Kvalita životného prostredia a zabezpečenie príslušných verejných obstarávaní nezávislou právnickou osobou, ktorá sa špecializuje na vypracovávanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky, poskytovanie dotácií a pod.

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. marca 2019 v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie – Spracovanie žiadosti v rámci operačného program kvalita životného prostredia” na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina,Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@ssrzrada.sk.