Vyčistime spolu kraj

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja a Slovenským rybárskym zväzom organizuje čistenie brehov vodných tokov v rámci najväčšej krajskej výzvy čistenia. Detské rybárske krúžky, školy a dobrovoľníci budú čistiť brehy rybárskych revírov v okolí futbalového štadióna v Rudine.

Časový harmonogram

8:00-8:30 nástup a privítanie účastníkov
8:30 distribúcia ochranných prostriedkov a vriec, rozdelenie do skupín
9:00 čistenie brehov vodných tokov
11:00 obed v areáli futbalového štadióna
12:00 záver

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom hromadnej prihlášky.

Tešíme sa na Vašu účasť

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z.