Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016

Mesiac december je prvým zimným mesiacom. V prvej polovici decembra bolo možné loviť ryby na všetkých kaprových revíroch Rady SRZ. Rybárov však s postupujúcim mesiacom a príchodom chladných dní ubúdalo. Ku koncu mesiaca boli zamrznuté takmer všetky vodné nádrže. Prevažujúce úlovky rybárov boli šťuky, zubáče, jalce a ostrieže a sporadicky aj kapor.

Rybárska stráž sa okrem kontroly revírov zameriavala aj na monitoring, plašenie a odstrel kormorána v zmysle schválenej výnimky.

Upozorňujeme ZO SRZ aby pri predaji povolení na rybolov na rok 2017 nezabudli na zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí alebo rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.


Príloha k článku:

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016