Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016

V mesiaci máj pokračoval lov rýb na pstruhových revíroch Rady SRZ a na základe schválenej výnimky sa od 16. mája začalo loviť na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava. Na podporu prirodzeného neresu boli osadené na vodných nádržiach umelé hniezda v počte 542 kusov. Hniezda boli umiestnené na všetkých vodných nádržiach okrem VN Teplý Vrch, Sĺňava a Krpeľany. Úspešnosť neresu na hniezdach je cca 60 %. Stav vodných hladín bol veľmi priaznivý z dôvodu zrážok a tiež z dôvodu zabezpečenia ich neznižovania. Je možné konštatovať, že prirodzený neres na revíroch Rady bol v roku 2016 veľmi úspešný. Oproti roku 2015 nie sú žiadne zmeny v obmedzeniach pre rybárov, len na VN Liptovská Mara je uzatvorená Ratkovská zátoka do 30.06.2016 z dôvodu prebiehajúceho neresu. V mesiaci máj prebehli na jednotlivých VN akcie čisté brehy a bolo vyzbieraných viac ako 750 vriec odpadu.


Prílohy k článku:

  Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016