Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016

Mesiac október bol poznačený pomerne daždivým a chladným počasím. Stavy vodných hladín na väčšine revírov stúpali, prítoky sa zakaľovali. V úlovkoch rybárov sa viac začali okrem kaprovitých rýb objavovať aj dravce – ostriež, šťuka, zubáč aj sumec.

Na pstruhových revíroch platí od 1. októbra všeobecný zákaz lovu rýb. Pozornosť je potrebné venovať ochrane prirodzeného neresu pstruha potočného.

Z dôvodu skončenia plavebnej sezóny prestali platiť obmedzenia plavby pre rybárov, predovšetkým na VN Orava.

V priebehu mesiaca október sa na kaprových revíroch intenzívne zarybňovalo hlavne kaprom, šťukou, zubáčom, amurom zo zarybňovacích fondov Rady a z environmentálneho fondu.

V októbrovom vestníku Rady SRZ bolo vydané dôležité usmernenie pre členov rybárskej stráže.


Prílohy k článku:

  Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016