Vyhodnotenie členských schôdzí a mestských konferencií

Na zasadnutí Rady SRZ dňa 10. decembra 2016 bolo prijaté uznesenie č. 178/2016 v nasledovnom znení:

 

Rada SRZ ukladá ZO SRZ uskutočniť členské schôdze a mestské konferencie do 30. apríla 2017, s výnimkou plánovaného zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ dňa 25. marca 2017, a zástupcom Rady SRZ zúčastniť sa na členských schôdzach a mestských konferenciách, prípadne delegovať členov KK SRZ, ak sa zástupca Rady SRZ nebude môcť zúčastniť.

 

V súvislosti s priebehom členských schôdzí a mestských konferencií bol dňa 13. januára 2017 zasielaný všetkým ZO SRZ Vestník č. 1/2017 spolu s Metodickým pokynom pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií.

 

ZO SRZ boli povinné dodržať pokyny ustanovené v Metodickom pokyne pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií, a zároveň zaslať na Sekretariát Rady SRZ oznámenie o zvolaní ČS/MK a písomnosti preukazujúce konanie ČS/MK, t.j. správu o konaní ČS/MK, listinu prítomných osôb, zápisnicu z ČS/MK a prijaté uznesenia s počtom hlasov.

 

Oznámenie o zvolaní ČS/MK v súlade s § 14 ods. 3.2. Stanov SRZ zaslalo na Sekretariát Rady SRZ 81 ZO SRZ zo 122, čo je 66,39 %.

 

Splnenie zaslania písomnosti preukazujúcich konanie ČS/MK bolo nasledovné:

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Banská Bystrica Banská Štiavnica Krupina
Lučenec Brezno
Revúca Jelšava
Tisovec Nová Baňa
Tornaľa Podbrezová
Žarnovica Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom

Celkovo 93,75% ZO SRZ banskobystrického kraja


BRATISLAVSKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Bratislava I. Bratislava III. Záhorie
Bratislava II. Gajary
Bratislava IV. Malé Leváre – Veľké
Leváre
Bratislava V. Rohožník
Dunajská Lužná
Pezinok
Senec

Celkovo 91,67% ZO SRZ bratislavského kraja


KOŠICKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Čierna nad Tisou Gelnica Krompachy
Dobšiná Moldava nad Bodvou Medzev
Košice Švedlár
Kráľovský Chlmec
Michalovce
Nálepkovo
Rožňava
Sečovce
Spišská Nová Ves
Streda nad Bodrogom
Trebišov
Veľké Kapušany

Celkovo 88,24% ZO SRZ košického kraja


NITRIANSKY KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Komárno Hurbanovo Marcelová
Levice Kolárovo
Nitra Nové Zámky
Šahy Štúrovo
Šaľa Šurany
Želiezovce Topoľčany
Vlčany
Zlaté Moravce

Celkovo 93,33% ZO SRZ nitrianskeho kraja


PREŠOVSKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Hanušovce nad Topľou Bardejov
Levoča Giraltovce
Medzilaborce Humenné
Orlov Kežmarok
Poprad Prešov
Sabinov Snina
Spišská Belá Stará Ľubovňa
Spišská Stará Ves Stropkov
Svidník
Svit
Vranov nad Topľou

Celkovo 100,00% ZO SRZ prešovského kraja


TRENČIANSKY KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Dubnica nad Váhom Bánovce nad Bebravou Považská Bystrica
Handlová Nové Mesto nad Váhom
Púchov Partizánske
Prievidza
Stará Turá
Trenčín

Celkovo 90% ZO SRZ trenčianskeho kraja


TRNAVSKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Brodské Hlohovec Sekule – Moravský
Svätý Ján
Drahovce Senica
Dunajská Streda Šoporňa
Galanta Topoľníky
Holíč Trnava
Kúty Veľký Meder
Piešťany
Sereď
Skalica
Sládkovičovo
Šamorín
Šaštín – Stráže
Vrbové

Celkovo 95% ZO SRZ trnavského kraja


ŽILINSKÝ KRAJ

Všetky písomnosti, prípadne bez listiny
prítomných osôb
Zaslané písomnosti čiastočne Nezaslali žiadne písomnosti
Dolný Kubín Bytča Čadca
Martin Kysucké Nové Mesto
Námestovo Liptovský Hrádok
Ružomberok Liptovský Mikuláš
Trstená Turzovka
Turčianske Teplice
Žilina

Celkovo 92,31% ZO SRZ žilinského kraja


Z celkového počtu 122 základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu nezaslalo žiadne písomnosti potvrdzujúce konanie členskej schôdze alebo mestskej konferencie 8 základných organizácií.