Vyhodnotenie zberu odpadkov zo dňa 22.3.2019 VN Kráľova

Važení rybári a členovia SRZ,

dňa 22.3.2019 pri príležitosti svetového dňa vody uskutočnilo tradičný zber odpadkov na VN Kráľova do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta a primátor mesta Galanty. Na zbere sa zúčastnilo celkom 120 dobrovoľníkov. Akcia bola organizačne zabezpečená hospodárom VN Kráľova p. Klimek Gabrielom v spolu práci s organizátormi zo Samsungu Slovakia Galanta a.s. a Povodím dolného Váhu OZ Šaľa .Vrecia zabezpečoval Slovenský rybársky zväz Rada Žilina. Odpadky boli vyzbierané za hrádzou a na brehovej časti zdrže v úseku 2,5 km. od VD Kráľova po rekreačného strediska Kaskády. Celkom sa vyzbieralo 112 vriec odpadkov . Odvoz odpadkov na skládku zabezpečil Povodie dolného Váhu Šaľa p.Kemenský.

Rybársky hospodár VN Kráľova ďakuje za zabezpečenie a o spoluprácu všetkým organizátorom a účastníkom, ktorí sa zúčastnili na tomto akcií a prispeli svojou prácou k zlepšeniu životného prostredia a čistote brehov na vodnej nádrži VN Kráľova.

S pozdravom!

Petrov zdar!

hospodár a ved. RSVN Kráľova

Klimek Gabriel