Výlovy v roku 2020

Tak ako každoročne aj v roku 2020 v období od 23.9. do 23.11  prebehli výlovy VN a rybníkov v užívaní Rady SRZ. Pandémia, ktorá komplikovala hádam všetky oblasti ľudskej činnosti sa nevyhla ani rybárom, takže tohtoročné lovenie sa nieslo v znamení pretrvávajúcej Koronakrízy. Tá čiastočne komplikovala ako lovenie samé, tak aj distribúciu násad. Celkovo sme vylovili 28 VN a 25 rybníkov s chovom kapra a 49 rybníčkov s chovom lososovitých a reofilných druhov.

Ako každý rok sa aj v roku 2020 začalo s výlovom na strediskách Rady SRZ s chovom lososovitých a reofilných druhov vo Svite, Bytči, Košarovciach a Trstenej. Hlavnými lovenými druhmi na predmetných strediskách bola podustva severná v kategórii Pds1 a Pds2, pstruh potočný v kategóriách Pp1 a Pp2, jalec hlavatý Jh1, nosáľ sťahovavý No1. Vďaka úspešnému výteru mreny severnej v jarnom období a jej následnom odchove na strediskách v Bytči a Nových Zámkoch sme mohli do revírov SRZ vyviesť na jeseň 2020 aj 80 tis. ks mreny vo veľkosti 6 cm. To sa nie každý rok podarí nakoľko mrena severná má porciový výter a všetky generačné ryby pochádzajú z odlovu vo voľných vodách, takže je viac ako dôležité správne načasovanie výteru. Celkovo sme na strediskách s chovom pstruhových a reofilných druhov vylovili 105 tis. ks jalca hlavatého, 935 tis. ks podustvy severnej, 81 tis. ks nosáľa sťahovavého, 425 tis. ks pstruha potočného jednoročného, 3000 kg pstruha potočného dvojročného a 340 kg hlavátky podunajskej dvojročnej.

Na strediskách s chovom nížinných druhov lovenie v roku 2020 neovplyvňovali ani tak vysoké teploty na aké sme si už zvykli z posledný rokov a ktoré nám komplikovali lovenie hlavne citlivejších druhov rýb ako zubáč a amur. Jeseň 2020 sa pre zmenu niesla v znamení zvýšených prietokov vplyvom častých zrážok, kedy sme boli nútený výlovy presúvať na neskorší termín z dôvodu lokálnych záplav a povodní. Keďže za celú produkčnú sezónu 2020 spadlo v priemere viac zrážok ako za posledné roky, čo sa prejavilo najmä menším počtom slnečných dní vo vegetačnom období, môžeme výlovok rýb na kaprových strediskách považovať za priemerný oproti minulým rokom. Celkovo sa na kaprových strediskách v Kľúčovci, Nových Zámkoch, Malom Záluží, Paríži-Ľubej, Lučenci, Uzovskej Panici a Brzotíne podarilo vyloviť 276 ton kapra rybničného K2, 186 ton kapra K3, 8000 kg amura bieleho, 2000 kg lieňa sliznatého, 5500 kg šťuky severnej, 230 kg sumca veľkého dvojročného a staršieho a 550 kg zubáča dvojročného. Aj napriek nie úplne ideálnym podmienkam v priebehu produkčného roka a obmedzeniam z dôvodu pandémie sa zamestnancom SRZ Rada Žilina a brigádnikom podarilo uspokojiť potreby OZ SRZ a revírov Rady SRZ v dostatočnom množstve a objeme násad, začo všetkým zainteresovaným patrí úprimné poďakovanie.