Výnimka na rušenie a odstrel kormorána

Ministerstvo životného prostredia udelilo výnimku na rušenie a odstrel kormorána, neplatí však všade a trvá o 45 dní kratšie ako v minulosti. Slovenský rybársky zväz to kritizuje a podá rozklad.

Rezort vyhovel námietke Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a výnimku udelil len na obdobie od 1. októbra do 15. februára nasledujúceho roka. Dôvodom má byť jarné hniezdenie niektorých druhov vtákov. V minulom roku rezort rybárom výnimku nepovolil, v predchádzajúcich rokoch platila do konca marca.

Podľa tajomníka SRZ – Rady Žilina Ing. Jána Kohúta je skrátenie obdobia výnimky len jedným zo zlých rozhodnutí rezortu.

„Úplná hlúposť je to, že sedem dní vopred musíme hlásiť, že pripravujeme lov kormorána. Ak si kŕdeľ napríklad 300 kormoránov sadne na nejaký revír, vyplieni ho za dve hodiny. Za sedem dní už bude kdesi v severnom Poľsku alebo v južnom Maďarsku. Svedčí to o nekvalifikovanosti a odbornej neznalosti toho, kto rozhodnutie pripravoval,“ zdôraznil Kohút.

Ako dodal, rybársky zväz má výhrady aj proti počtu ulovených kormoránov, rezort ich povolil odstreliť iba 575 za celé zimné obdobie. Rozhodnutie o udelení výnimky doručili SRZ v pondelok, podľa Kohúta v stanovenej lehote podajú do 15 dní rozklad. (zdroj Denník N, TASR)