Vypustenie VN Tekov – Zákaz lovu rýb

Keďže vypustenie VN Tekov je mimoriadny stav, platí všeobecný ZÁKAZ LOVU RÝB. od prvého dňa 25.8.2019 až do napustenia plného stavu 31.8.2019

Vážený rybársky zväz,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25.8.2019 je plánované vypúšťanie zdrže MVE Tekov za účelom údržby a kontroly vodného diela. Toto vypúšťanie je dlhodobo plánované na obdobie nízkych prietokov z dôvodu vykonávaných servisných prác a je upresnené podľa aktuálnych stavov.