Výroba a uloženie hniezd na podporu neresu

V 12. týždni sme na revíroch Rady SRZ – VN Zemplínska Šírava a VN Sĺňava začali s výrobou aj uložením hniezd na podporu neresu zubáča a iných druhov rýb.

Ako neresový substrát bolo použité dodané kokosové vlákno.