Výroba hniezd na podporu neresu Zubáča Veľkousteho

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 02. marca 2019 sa uskutočnila výroba hniezd na podporu neresu Zubáča Veľkoústeho na rybárskom revíre č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Celkovo sa nám podarilo vyrobiť 120 hniezd z kokosového vlákna, pričom počet zanietených rybárov v rámci dobrovoľnej brigády bol 38. Týmto rybárom bolo pripravené aj malé občerstvenie vo forme gulášu.

Za pomoc pri výrobe sa chceme poďakovať hlavne rybárom so Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Piešťany a členom rybárskej stráže, ktorí sú pridelení na ochranu VN Sĺňava.

Kokosové hniezda sa budú osádzať tento týždeň, nakoľko voda v zátokách už dosahuje 6 stupňov a hlásia oteplenie.