Výroba umelých nástrah v detských rybárskych krúžkoch s Vladimírom Sloviakom a Lukášom Holým + Video

Na konci leta 2018 oslovil Slovenský rybársky zväz jeden z pravidelných podporovateľov detských rybárskych krúžkov výrobca prívlačových rotačiek pán Vladimír Sloviak s myšlienkou sprístupniť vedúcim krúžkov na celom Slovensku výrobu umelých nástrah. Impulzom pre neho boli úspešné Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov v prívlači na rieke Kysuca. Ako člen organizačného tímu si všimol, že nie všetky deti boli rovnako dobre vybavené umelými nástrahami. Nám vedúcim krúžkov sa zasa zapáčila predstava, že si deti vyrobia svoje vlastné umelé nástrahy. V období kedy sa nedá chodiť na ryby je najlepší čas venovať sa príprave na novú rybársku sezónu. V zime keď sú deti väčšinou v triede alebo v klubovni a venujú sa predovšetkým ichtyológii, nadobúdajú nové poznatky z oblasti ekológie, oboznamujú sa s novinkami v oblasti zákona a vyhlášky, je dôležité zaujať ich nejakou praktickou činnosťou. Otvára sa tu priestor pre rozhovory o spôsoboch lovu, používaní správnych komponentov, materiálov a spúšťačov pri samotnom skladaní rotačiek. Zároveň si zdokonaľujú jemnú prstovú motoriku. Nadobudnú teoretické poznatky o tom ako „prečítať“ vodu, ktorá nástraha je vhodná a akým spôsobom s ňou pracovať. Keď začne sezóna môžu si vlastnoručne zhotovené nástrahy vyskúšať pri vode.

Pán Sloviak ponúkol prípravu komponentov na výrobu rotačiek za sumu, ktorá obsahovala výlučne výrobné náklady a poštové poplatky. Po uskutočnenom prieskume trhu a vyhodnotení ponúk iných potenciálnych dodávateľov komponentov sme spustili kampaň medzi registrovanými vedúcimi krúžkov, ktorá končila 20. decembra 2018. Na túto ponuku zareagovala takmer polovica organizácií, v ktorých máme registrované detské rybárske krúžky.

Podmienkou zo strany Slovenského rybárskeho zväzu bolo aby deti pracovali iba s jednoháčikmi bez protihrotov. Podmienkou výrobcu vzhľadom k tomu, že nejde o obchodné ciele, bolo aby sa tieto pomôcky využívali výlučne pre účely práce s deťmi v registrovaných detských rybárskych krúžkoch a športových kluboch. Akékoľvek iné využitie (napríklad predaj) bude považované za zneužitie podpory práce s deťmi v detských rybárskych krúžkoch a v nasledujúcom roku takýto vedúci nedostane žiadnu materiálnu či inú podporu zo strany odboru práce s deťmi a mládežou Slovenského rybárskeho zväzu.

V januári 2019 zamestnanci sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu vytvorili v spolupráci s majstrom sveta v prívlači Lukášom Hollým inštruktážne video, pomocou ktorého každý ľahko zvládne výrobu týchto umelých nástrah. Inštruktážne video je dostupné v spodnej časti článku.

 

Petrov zdar

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

Sekretariát Slovenský rybársky zväz