Výstava Agrokomplex v Nitre s účasťou SRZ

Vážení rybári a členovia SRZ,

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 17.08.2017 – 20.08.2017 v Nitre.

Po minuloročnej úspešnej účasti sa Slovenský rybársky zväz bude prezentovať aj v tomto roku, pričom počas štyroch dní výstavy sa na Vás budú tešiť naši zamestnanci, s ktorými budete môcť diskutovať na rôzne témy s rybárskou tématikou.

Náš stánok môžete navštíviť v dňoch 17. až 19. augusta v čase od 9:00 do 18:00 hod. a dňa 20. augusta v čase od 9:00 do 17:00 hod. v pavilóne M2 na prízemí.  Okrem stánku Slovenského rybárskeho zväzu sa budete môcť pokochať aj pohľadom na sladkovodné ryby žijúce na Slovensku, ktoré budú plávať vo veľkokapacitnom akváriu umiestnenom na prívese kamiónu. V našom stánku si budete môcť taktiež zakúpiť suveníry s rybárskou tématikou.

Program:

Počas celej výstavy bude pripravený súťažno-zábavný program pre deti s hodnotnými cenami pre najšikovnejších. V rámci programu bude zabezpečená účasť výrobného štábu televíznej relácie „Na rybách – Petrov zdar!“ a natáčanie reportáže z výstavy, spustenie súťaže o najlepšie rybárske fotografie roku 2017 o hodnotné ceny a predaj tričiek „Chyť a pusť“, z ktorých časť predajnej sumy bude použitá na zarybnenie slovenských revírov.

V stánku budú prítomní Ing. Javor – tajomník SRZ a RSDr. Boroš – prezident SRZ.

Okrem štatutárnych zástupcov Vám budú k dispozícií zamestnanci Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho zväzu z odboru tečúcich vôd a výroby.


Pozvánka na výstavu Agrokomplex 2017 – SRZ RADA


Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke:   www.agrokomplex.sk