Výstava Agrokomplex v Nitre s účasťou SRZ

Vážení rybári a členovia SRZ,

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2016, ktorá sa bude konať v dňoch 18.08.2016 – 21.08.2016 v Nitre.

V rámci tejto výstavy budeme mať vlastný stánok SRZ, v ktorom budete môcť diskutovať so štatutárnymi zástupcami SRZ a odbornými zamestnancami na témy, ktoré Vás zaujímajú, a o ktorých by ste sa chceli dozvedieť niečo viac.

Náš stánok môžete navštíviť v dňoch 18. až 20. augusta v čase od 9.00 do 18.00 hod. a dňa 21. augusta v čase od 9.00 do 17.00 hod. v pavilóne C na prízemí.  Vo vonkajšom priestore bude vystavený multifunkčný stroj s pásovým pohonom TRUXOR, ktorý je využívaný na kosenie a prípadné odbahnenie vodných plôch. V našom stánku si budete môcť taktiež zakúpiť suveníry s rybárskou tematikou.

Program:

Počas celej výstavy bude pripravený súťažno-zábavný program pre deti. V piatok a v sobotu (19.8.-20.8.2016) aj za prítomnosti p. Peruteka s deťmi z OZ Mladý rybár Štúrovo „Chytráci“, detský rybársky krúžok.
V stánku budú prítomní Ing. Javor – tajomník SRZ a dňa 21. augusta RSDr. Boroš – prezident SRZ.

Okrem štatutárnych zástupcov Vám budú k dispozícií zamestnanci odboru tečúcich vôd a výroby:

  • Ing. Krajč, PhD. – referent zarybňovania a ekológie tečúcich vôd,
  • p. Štencl – ichtyológ pre Stredoslovenskú oblasť,
  • Ing. Hajňuk – ichtyológ pre Západoslovenskú oblasť,
  • Ing. Hlavatý – vedúci rybárskej stráže,
  • Ing. Cintula – vedúci odboru výroby a
  • p. Marko z odboru výroby.

Tešíme sa na Vás,

Petrov Zdar!


Pozvánka na výstavu Agrokomplex 2016 – SRZ RADA


Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke:   www.agrokomplex.sk