Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú vykonalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorou boli zistené nedostatky v rybárskych poriadkoch základných organizácií, bola opätovne vykonaná kontrola Sekretariátom Rady SRZ. Zistené rozpory s právnymi predpismi uvedené v dokumente boli zrušené uznesením č. 70/2016.