Výzva najstarší aktívny člen SRZ – poďakovanie

V dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi OZ SRZ. Na základe prijatých informácií bola výzva vyhodnotená a tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút, venoval pri príležitosti 95. výročia SRZ zvláštne povolenie na rybolov z osobného reprezentačného fondu tajomníka SRZ pánovi Emilovi Chrupkovi (1927), členovi SRZ MsO Záhorie. Dňa 15.3.2021 sme obdržali od pána Chrupku poďakovanie, o ktoré sa s Vami radi podelíme.

Poďakovanie