Začiatok sezóny na Zemplínskej šírave

Dňa 15.05.2017 bola na revíri Rady SRZ VN Zemplínska šírava otvorená rybárska sezóna.
Rybári si svoje obľúbené miesta obsadzovali aj niekoľko dní dopredu. Lovilo sa od 04:00 do 24:00 hodiny. Ryby sa predovšetkým zdržiavali v plytších a teplejších častiach priehrady a tiež pri vtoku Laborca. Nebolo treba ani ďaleko vyvážať, ryby boli doslova na dohod. Takmer všetci lovili na boilies a neskrývali radosť z krásnych úlovkov.
Rybárska stráž počas kontroly nezaznamenala žiadne previnenia.