Začiatok zrodu novej generácie

S jeseňou sa neodmysliteľne spája aj výter pstruha potočného. Na stredisku Rady SRZ vo Svite sa aj tento rok v tomto období plne venujú výteru tejto našej pôvodnej ryby.

Oproti iným rokom sa vplyvom dlho trvajúcemu teplému počasiu prvý výter na tomto stredisku posunul o týždeň, ale s ochladením prišlo aj na hromadnejšie dozrievanie generačných rýb. Vedúci strediska počíta s objemom cca 500 000 ks ikier získaných z výteru vlastného generačného stáda, čo plne pokrýva kapacitu terajšej liahne vo Svite. Ku dňu 30. 10. 2019 sa v liahni Svit inkubuje už zhruba 210 000 ks oplodnených ikier.