Zákaz lovu na revíre Váh č. 13

Zákaz lovu na revíre Váh č. 13, kaprový revír č. 3-4620-1-1 sa od 26.08.2019 rozširuje na celý revír. V súvislosti s vypustením VN Hričov a nedostatočnú dotáciu vody z VD Žilina je viac krát za deň extrémne nízka hladina vody. Zákaz bude trvať do skončenia opravy, predpokladaný termín je 06.11.2019.