Zákaz lovu rýb na VN Veľké Kozmálovce

Z DÔVODU  PLÁNU OPRÁV A ÚDRŽIEB NA VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE, A PRE ZNÍŽENIE HLADINY VODY NA 172,0 m n.m.

PLATÍ

ZÁKAZ LOVU RÝB 

Podľa §21,§22 ods.1 Zákona č. 216/2018

 

LOV RÝB ZAČÍNA  PO DOSIAHNUTÍ ÚPLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY .

LEVICE  10. októbra 2019

VÝBOR SRZ MsO LEVICE