ZÁKAZ LOVU RÝB PLATÍ DO OBDOBIA DOSIAHNUTIA PLNÉHO STAVU VODNEJ HLADINY

Dobrý deň.

Oznamujeme Vám, že bude vykonaná manipulácia hladiny na Vodnej stavbe Veľké Kozmálovce na úroveň 173.00 m.n.m. z dôvodu meraní na vtokovom objekte rybovodu a osadenia značkovacích bójí v zdrži. Plánovaný začiatok znižovania hladiny je od piatka 6.3.2020 od 00.00 hod. s následným dosiahnutím požadovanej hladiny pondelok 9.3.2020. Manipulácia hladiny prebehne v súlade s ustanoveniami platného MP.

 

S pozdravom

 

Jozef Bernát
vedúci VS Veľké Kozmálovce

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho č. 44
934 80 Levice

tel.: +421 36 634 17 82

mobil: +421 910  890 670
e-mail: kozmalovce@svp.sk