Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – február 2018

Dňa 27. februára 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 24 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

  1. Žiadosť o odkúpenie majetku na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici
  2. Vyznamenania
  3. Iné
    • Kontrola miestnych rybárskych poriadkov a ich schválenie
    • Informácia o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve
  4. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: