Zápisnica z Rady SRZ – jún 2019

Dňa 15. júna 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.


Program zasadnutia Rady SRZ:

 1. Prerokovanie Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Kontrolnej komisie zväzu a výsledkov kontroly postupu pri predaji výrobného strediska SRZ Považská Bystrica.
 2. Analýza dopadu predaja výrobného strediska SRZ Považská Bystrica na SRZ a prijatie opatrení k minimalizácii škôd
 3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
  Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2019
  Aktuálny stav pohľadávok záväzkov
 4. Iné
  1. Vyznamenania
  2. Návrh na odobratie Čestného členstva – SRZ MO Turčianske Teplice
  3. Žiadosť Dunajského spolku nepočujúcich o poskytnutie vodnej nádrže v Zemplínskej Šírave revír: 4-4030-1-4
  4. Žiadosť o dotáciu na Dni svätého Huberta – SRZ MO Rožňava
  5. Žiadosť na odpredaj rybárskeho domu – SRZ MO Gelnica
  6. Žiadosť o povolenie usporiadanie preteku v love sumcov – SRZ MO Veľké Kapušany
  7. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky- SRZ MsO Partizánske
  8. Žiadosť SRZ MsO Trnava o poskytnutie dotácie z Rezervného fondu Rady na znovuzarybnenie VN Boleráz revír č.2-4520-1-1
 5. Rôzne

Zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku: