Zápisnica z XIV. Snemu SRZ

K už zverejneným výsledkom volieb XIV. Snemu SRZ, ktorý sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2022 v Hoteli Partizán na Táloch, prikladáme notársku zápisnicu s prílohami.

Prílohy:

Zápisnica