Zarybnenie Dunaja č. 3 pstruhom dúhovým Pd2

Vážení rybári a členovia SRZ,

dňa 5. decembra 2018 bol revír Dunaj č. 3 zarybnený násadou pstruha dúhového Pd2 v množstve.

Dunaj č. 3 300 kg
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia 200 kg
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD 400 kg
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD 1000 kg
Dunaj č. 3 odpadový kanál VD 100 kg
Dunaj č. 3- pravostranný priesakový kanál VD (Čunovo, Rusovce, Jarovce.) 900 kg

Celkovo bolo zarybnené 2900kg Pd2. Ryba bola dodaná zo strediska SRZ Rada – Klietkový chov  Liptovská Mara.