Zarybnenie lipňových rybárskych revírov Rady hlavátkou

Dňa 28. septembra boli rybárske revíry 3-2720-6-1 Orava č.2 a č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany zarybnené niekoľkými stovkami kusov hlavátky podunajskej – dvojročnej násady o priemernej hmotnosti 0,25 kg. Hlavátky, ktoré boli odchované na výrobnom stredisku SRZ vo Svite, ihneď po vysadení a poroznášaní rybárskymi hospodármi začali popri brehoch loviť tohtoročný rybí poter. Dúfame, že sa rýchlo adaptujú na lokálne podmienky a potešia tak športových rybárov už v najbližších rokoch.