Zarybnenie násadou sumca – Dunaj č. 1 a 2

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 11.07.2017 bolo vykonané zarybnenie revírov Rady SRZ – Dunaj č. 1 a 2 tohtoročnou násadou sumca v množstve 20 000 ks, priemernej hmotnosti 5g. Ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Malé Zálužie.