Zarybnenie revírov RADY SRZ

  • dňa 19.11.2015 bol zarybnený násadou amura Ab2 v množstve 500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,5 kg revír RADY SRZ – VN Kráľová
  • dňa 23.11.2015 bol zarybnený násadou lieňa L3 v množstve 85 kg revír RADY SRZ Gôtovany – zátoka
  • dňa 30.10 a 07.11.2015 bol zarybnený násadou šťuky Štu 1 v množstve 200 kg a násadou kapra K2 v množstve 700 kg revír RADY SRZ – Gôtovany – zátoka
  • dňa 04. a 08. 11.2015 bol zarybnený násadou kapra K3 v množstve 1100 kg o priemernej hmotnosti 1100 kg revír RADY SRZ Zemplínska Šírava – financovanie – štartovné Zemplínsky kapor, a násadou kapra K2 v množstve 6.100 kg zo strediska RADY SRZ Uzovská Panica
  • v dňoch 04,05,06,07 a 08.11.2015 bol zarybnený násadou kapra K2 v množstve 19.300 kg o priemernej hmotnosti 0,35 kg revír RADY SRZ – VN Orava, z toho 2800 kg bolo zo strediska RADY SRZ Malé Zálužie a 6500 kg zo strediska RADY SRZ Uzovská Panica
  • dňa 05.11.2015 bol zarybnený násadou kapra K3 v množstve 1150 kg a amura Ab2 v množstve 1750 kg revír RADY SRZ VN Domaša
  • dňa 10.11.2015 bol zarybnený násadou kapra K2 v množstve 500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,80 kg revír RADY SRZ VN Krpeľany, zo strediska RADY SRZ Lučenec
  • v dňoch 12 a 13.11.2015 bola zarybnená násadou kapra K2 3800 kg o priemernej hmotnosti 0,40 kg a násadou kapra K2 3200 kg o priemernej hmotnosti 0,32 kg VN Kráľová – revír RADYSRZ
  • dňa 13.11.2015 bol zarybnený násadou kapra K2 v množstve 6000 kg o priemernej hmotnosti 0,72 kg revír RADY SRZ VN Nosice