Zarybnenie rybárskych revírov Dunaja a rieky Váh jeseterom malým

Dňa 1.6.2017 bola zabezpečená distribúcia jesetera malého (Acipenser ruthenus) v celkovom množstve 15 000 kusov. Násada bola vo veľkosti 20-30 cm a bola použitá ako zarybnenie rybárskych revírov Dunaja a rieky Váh podľa tabuľky:

[table “” not found /]