Zarybnenie rybárskych revírov násadou mieňa

Na konci mesiaca máj prebehlo zarybnenie rybárskych revírov mieňom sladkovodným o veľkosti 5 cm. Rybka bola distribuovaná do rybárskych revírov po celom Slovensku. Celkovo bolo odborom výroby násad vysadených 70 tisíc ks mieňa sladkovodného.

Násada mieňa sladkovodného tesne pred vysadením do rybárskych revírov

Malé miene si už užívajú svoj nový domov