Zarybnenie rybárskych revírov násadou rýchlenej šťuky

Odbor výroby násad Sekretariátu Rady SRZ v Žiline uskutočnil v mesiaci máj zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ rýchlenou šťukou, ako aj revírov miestnych organizácií. Celkovo bolo vysadených 758 tisíc kusov šťuky rýchlenej vo veľkosti 2,5 – 4 cm. Na konci mesiaca máj bolo ukončené zarybnenie šťukou rýchlenou a v mesiaci jún sa začína v zarybnení kaprových rybárskych revírov zubáčom rýchleným o veľkosti 3-6 cm.

Násada rýchlenej šťuky pripravená na rozvoz vo vreciach naplnených kyslíkom.

 

Detailný pohľad na násadu rýchlenej šťuky.

 

Temperovanie teplôt pred vypustením násady do rybárskeho revíru je dôležité z toho dôvodu, aby vysadená násada neutrpela tepelný šok.