Zarybnenie VN Kráľová násadou sumca

V mesiaci júl bola zarybnená VN Kráľová tohtoročnou násadou sumca veľkého Su1 v počte 10 000 ks.
Násada bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Malé Zálužie.