Zarybnenie VN Kráľova

Uskutočnilo sa zarybnenie VN Kráľova v dňoch:

9. 10. 2019 – Lieňom sliznatým dvojročným /L2/- 200 kg
13. 10. 2019 – Úhor/predkrmení/ – 8 kg
14. 10. 2019 – Kaprom dvojročným /K2/- 5 000 kg/priemer 0,20 kg/
14. 10. 2019 – Amurom bielym dvojročným/Ab2/ – 1 500 kg /priemer 0,25 kg/