2-5270-1-1 VN Sĺňava | 2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie

Dňa 21.10.2015 boli zarybnené násadou pleskáča dvojročného Pl2 revíry VN Sĺňava 1000 kg a VN Kráľová 3000 kg.