Zarybnenie východoslovenských revírov násadami Rybárstva Zemplín – zubáč

 

Tradične, na sklonku jari a v prvých letných týždňoch, prebehlo zarybňovanie
východoslovenských revírov zubáčom veľkoústym o veľkosti 5 až 7cm od externého
dodávateľa násad Rybárstva Zemplín.

 

Násada zubáčika sa odlovovala na najväčšom slovenskom rybníku Veľkom Hrhovskom jazere o rozlohe 180 ha na plnej vode plôdikovou sieťou. Nestabilné počasie, počas niekoľkých dní odlovu, najmä však silný vietor, chladno cez deň a v noci komplikovali oproti minulým rokom bezproblémový odlov zubáča.

Samotné zarybnenie rybárskych revírov SRZ sa začalo 16.06.2015. Rybky mali do 24.06. priemernú dĺžku tela 5,03 cm a v jednom litri objemu násad sa priemerne napočítalo 600 ks zubáčika. Pri nakládke 27.06. bola priemerná celková dĺžka rýb 6,5 cm a priemer počtu ks na liter násad bol 580 ks.

 

Zarybnené revíry SRZ :

16.06.2015 VN Ružín 27000 ks
19.06.2015 VN Zempl. Šírava 11700 ks
19.06.2015 MsO Michalovce 8300 ks
20.06.2015 VN Ružín 28200 ks
22.06.2015 MsO Košice 25000 ks
22.06.2015 VN Domaša 39000 ks
24.06.2015 VN Domaša 76000 ks
27.06.2015 MO Trebišov 10000 ks
27.06.2015 MO Kráľovský Chlmec 7150 ks
27.06.2015 MO Streda nad Bodrogom 7150 ks