Zarybnenie Zemplínskej šíravy šťukou

V piatok 11. 10. 2019 sme zarybňovali Zemplínsku šíravu šťukou severnou.

Šťuka bola dodaná Fi. DONA v množstve 800kg.

Zarybnenia sa zúčastnili pp. Tegi M. a Šaffa V.