Zasadnutie Európskej rybárskej federácie – Záhreb, Chorvátsko

V hlavnom meste Chorvátska – Záhrebe sa v dňoch 14. až 15. októbra 2016 uskutočnilo zasadnutie Európskej rybárskej federácie (EAF). Zasadnutia sa zúčastnilo 10 z 11 členských zväzov, vrátane Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý zastupoval tajomník Ing. Ľuboš Javor. Na zasadnutí sa prerokovali aktuálne problémy jednotlivých zväzov a pracovný plán na ďalšie obdobie. V rámci členských štátov federácie môžeme konštatovať, že hlavnými problémami pre športový rybolov vo vnútrozemských vodách sú vo všeobecnosti rybožravé predátory, výstavba malých vodných elektrární, ale aj malá angažovanosť zväzov pri práci s mládežou. Do nasledujúceho obdobia prijali zástupcovia jednotlivých zväzov uznesenie, podľa ktorého si zväzy stanovia tri základné priority, na ktorých riešeniach chcú participovať. Následne budú vytvorené pracovné skupiny pozostávajúce z 2 – 3 zväzov, ktoré dostanú za úlohu danú problematiku riešiť.

Ako priority boli stanovené:

  • rybárska turistika,
  • problematika lovu na hraničných vodách,
  • rybožravé predátory,
  • malé vodné elektrárne,
  • práca s mládežou a
  • ochrana kvality vôd a životného prostredia.

Taktiež bolo prijaté uznesenie o väčšej angažovanosti EAF v Bruseli, kde budú problémy zväzov reprezentované pred európskou komisiou.


zahreb_01

zahreb_02

zahreb_03