Zasadnutie Hospodárskeho odboru s účasťou zástupcu SRZ

Koncom mája sa v Těchoníne u Žamberka konalo zasadnutie Hospodárskeho odboru pri Rade ČRS. Nakoľko na tomto zasadnutí bol prítomný aj zástupca SRZ, zverejňujeme aktuálnu informáciu o tomto rokovaní.


Prílohy k článku:

Zasadnutie Hospodárskeho odboru