Výbor Slovenskej ichtyologickej spoločnosti rokoval na pôde sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline

Dňa 29.5.2018 sa v budove Sekretariátu SRZ Rada Žilina konalo zasadnutie výboru Slovenskej ichtyologickej spoločnosti.

Táto spoločnosť vznikla v roku 2005 a medzi zakladajúcich členov patrili viacerí pracovníci sekretariátu. Slovenská ichtyologická spoločnosť je dobrovoľným výberovým združením vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov v oblasti teoretickej i aplikovanej ichtyológie.

Členov výboru spoločnosti privítal tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, ktorý oboznámil prítomných s aktuálnymi problémami, ktoré SRZ rieši v týchto dňoch.

Témou číslo jedna bol zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška týkajúca sa rybolovu, nakoľko tento prináša veľa významných zmien dotýkajúcich sa rybárstva a ichtyológie ako napríklad názvoslovia rýb vyskytujúcich sa na území Slovenska.

Členovia výboru si zvolili nového predsedu Slovenskej ichtyologickej spoločnosti, ktorým sa stal Ing. Jaroslav Andreji, PhD. zo Slovenskej ichtyologickej konferencie, ktorý nahradil profesora Vladimíra Kováča z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom spoločnosti sa stal prof. Ján Koščo z Prešovskej univerzity. Slovenský rybársky zväz má v tejto spoločnosti zastúpenie v osobe Ing. Tibora Krajča, PhD., odborného pracovníka Odboru tečúcich vôd a výroby, ktorý sa stal tajomníkom spoločnosti. Slovenská ichtyologická spoločnosť vydáva vlastný odborný časopis s názvom „Rybomil“ a jedenkrát ročne organizuje pre svojich členov ichtyologickú konferenciu. Dnes spoločnosť združuje 30 členov.

Jedným z prítomných hostí bol aj celosvetovo uznávaný ichtyológ a prvý predseda spoločnosti prof. Karol Hensel, ktorý aktívne spolupracuje so SRZ už viac ako 30 rokov.

 Viac o Slovenskej ichtyologickej spoločnosti je na: www.rybomil.sk