Závery zo seminára k problematike lipňových vôd

Dňa 7.9.2016 sa v Žiline v zasadacej miestnosti sekretariátu Rady SRZ v Žiline konal odborný seminár k problematike lipňových vôd a lipňa tymiánového.

Na seminári sa zúčastnilo  46 účastníkov z 15-tich základných organizácií SRZ. Medzi účastníkmi boli aj pracovníci Ministerstva životného prostredia SR, zástupcovia Českého rybárskeho zväzu, niektorí členovia Rady SRZ, ako aj odborní pracovníci SRZ a Slovryb a.s. z Príboviec.

Na seminári odznelo viacero zaujímavých informácií. Príspevky sa týkali najmä hodnotenia súčasného stavu lipňa v našich vodách (Richard Štencl), jeho prirodzenej ale aj umelej reprodukcie v podmienkach výrobných stredísk Rady SRZ (Karol Kováčik, Pavol Hurčala, Ing. Bohuš Cintula). Zaujímavú prednášku odprezentoval Ing. Pavel Vrána z Českého rybárskeho zväzu o stave lipňa v ČR. V diskusii vyjadrili svoje názory a návrhy viacerí účastníci seminára, zamerané na zlepšenie súčasného stavu.

Účastníci seminára sa zhodli na nasledovných záveroch:

  Závery zo seminára k problematike lipňových vôd