Zber „šupinatej úrody“ začal

Na vodných nádržiach a rybníkoch obhospodarovaných Radou SRZ Žilina začali koncom mesiaca september jesenné výlovy rýb. Výlovy sprevádza na mesiac október abnormálne horúce počasie, keď teplota ovzdušia v poludňajších hodinách nezriedka dosahuje 23 až 25°C, čo je vážnym rizikovým faktorom pre úspešné vylovenie rýb. Na niektorých nádržiach vedúci stredísk výlovy radšej stopli a ryby vylovia až po znížení denných teplôt. Na desiatkach nádrží a rybníkov sa pre potreby zarybňovania lovných rybárskych revírov lovia prevažne dvojročné násady kapra rybničného, v menšej miere kapor trojročný, ďalej amur biely, šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, lieň sliznatý, jalec hlavatý a iné druhy rýb.

Výlovy by mali skončiť v druhej polovici mesiaca november. Niekoľko záberov vám prinášame z výlovu rybníka Olšový na Gemeri.