Zemplínske repete

S niekoľkomesačným časovým odstupom bol dňa 9. augusta 2016 uskutočnený ďalší prieskum Zemplínskej šíravy, ktorý bol rozšírený o oblasť prívodného kanála, kde sme odlovili ryby na vyšetrenie pre RVPS Michalovce.
Zátoky, v ktorých sme lovili ryby v polovici apríla neboli pre znížený stav vody prístupné na člne, preto sme odlov vykonali na iných lokalitách pobrežného pásma nádrže.
Tentokrát sme odlovili 11 druhov, t.j. o 5 druhov rýb viac ako na jar. Čo je dôležité, potvrdili sme výskyt dôležitých dravcov, tohtoročnej vytretej šťuky severnej a zubáča veľkoústeho, ale toho sme zaznamenali v menšom množstve. Okrem toho sa odlovila plotica červenooká (najčastejší výskyt), belička európska, pleskáč vysoký, jalec hlavatý, mrena severná, mrena škvrnitá, hrebenačka fŕkaná, ostriež zelenkavý a sumec veľký.
Tri dni pred realizáciou prieskumu bol v nádrži pri stredisku Hôrka – Slnečný lúč zaznamenaný lokálny hromadný úhyn rýb, pri ktorom okrem úhynu plotice červenookej a ostrieža zelenkavého uhynulo niekoľko stoviek kusov zubáča veľkoústeho vo vekovej kategórii 1+.Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Presun na vytipované lokality Zemplínskej Šíravy

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Prieskum sa konal za pomoci elektrického agregátu

Menšia šťuka zo samovýteru

Menšia šťuka zo samovýteru