Zemplínsky kapor (16. – 23.9. 2023) – obmedzenie lovu

Vážení rybári, vážení členovia SRZ,

v dňoch 16.9. – 23 .9. 2023 sa na Zemplínskej šírave uskutoční XV. ročník medzinárodných športových rybárskych pretekov družstiev v love kaprov „Zemplínsky kapor“. Pretekov sa zúčastní 55 družstiev z Čiech, Poľska a Slovenska . Nakoľko sa všetky sektory nachádzajú na brehoch okolo celej Zemplínskej Šíravy , mimo rezervácie , dovoľujeme si upozorniť rybársku verejnosť, že počas konania pretekov je zákazaný lov rýb na pretekárskej trati (viď mapka pretekov) pre nesúťažiacich.

Pre nesúťažiacich je lov rýb možný len z brehu na náhod v úsekoch Medvedia hora prístavisko, Penzión Anima, Vojenská zotavovňa, Hotel Eurobus, prístavisko Hôrka ľavá strana a  nápustný kanál po oboch stranách (viď mapku pretekov). Prosíme rybársku verejnosť, aby z dôvodu konania pretekov obmedzili  lov rýb na vodnej ploche z člna, lov rýb za pomoci vábničky na sumca a taktiež zavážanie a zanášanie nástrah. 

Športové rybárske preteky Zemplínsky kapor sú schválené Radou SRZ – užívateľom rybárskeho revíru. Užívateľ rybárskeho revíru môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať § 20 bod 3 Zákon o rybárstve  216/2018 Z.z.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,
Vladimír Šaffa
predseda MsO Michalovce