ZEMPLÍNSKY KAPOR 2017

Slovenský Rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce v spolupráci s užívateľom rybárskeho revíru VN Zemplínska Šírava, Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina, usporiadajú v roku 2017 IX. ročník preteku v love kaprov.

TERMÍN SÚŤAŽE:16.9. – 23.9.2017

MIESTO SÚŤAŽE: VN Zemplínska Šírava, rybársky revír RADY SRZ č. 4-4030-1-4

LOVNÉ MIESTA:

  • Prímestská oblasť: 8
  • Kamenec+Klokočov: 6
  • Paľkov: 12
  • Zalužice: 10
  • Lúčky: 10
  • Hôrka: 8

ROZMIESTNENIE TÍMOV:

Lovné miesta budú vybrané podľa počasia v termíne sútaže a počtu súťažiacich.

Pre rybárov-nesúťažiacich bude vyčlenený priestor Vojenská zotavovňa, Medvedia Hora až po Hôrku, Prímestská oblasť – nápustný kanál ľavá strana po pláž na Prímestskej oblasti a pravá strana.

Maximálny počet stanovíšť bude 54 z dôvodu väčšieho úspechu a možnosti realizácie jednotlivých súťažných tímov.