Zemplínsky kapor 2021

Vážení členovia SRZ, vážení športoví rybári,

v dňoch 18.9. až 25.9.2021 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční už XIII. ročník medzinárodného športových rybárskych pretekov družstiev v love kaprov a  zároveň už 5. ročník, Majstrovstiev Slovenska družstiev v love kaprov. Na súťaži sa zúčastni 56 družstiev z Čiech, Poľska a Slovenska, z toho o titul Majstra SR bude bojovať 33 družstiev zo Slovenska.

Jednotlivé sektory sú na brehoch celej Zemplínskej šíravy . Družstva lovia vo veľkých vzdialenostiach podľa súradníc GPS. Preto upozorňujeme rybársku verejnosť, že počas horeuvedených dni bude zakázaný lov rýb na vodnej ploche z člna, zákaz lovu rýb za pomoci vábničky na sumca a zákaz zavážania a zanášania nástrah.

Lov rýb je možný len z brehu na náhod v úsekoch Medvedia hora, Penzión Anima, Vojenská zotavovňa, hotel Eurobus, Prístavisko Hôrka ľavá strana, vpustný kanál po oboch stranách do vzdialenosti 200m od cesty.

Užívateľ rybárskeho revíru (SRZ Rada, Žilina) môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať § 20 bod 3 zákon o rybárstve  216/2018 Z.z.


Ďakujeme za pochopenie,

S pozdravom,
Vladimír Šaffa, v.r.
predseda MsO Michalovce

Prílohy:

Plagát

Mapka sektorov