Zemplínsky kapor 2022

Vážení rybári, členovia SRZ. V dňoch 17.9. až 24.9.2022 sa na VN Zemplínska Šírava uskutoční XIV. ročník medzinárodných športových rybárskych pretekov družstiev v love kaprov. Na súťaži sa zúčastní 51 družstiev z Čiech, Poľska a Slovenska. Jednotlivé sektory sú na brehoch celej Zemplínskej Šíravy mimo rezervácie. Družstvá lovia vo veľkých vzdialenostiach podľa súradníc GPS. Preto upozorňujeme rybársku verejnosť, že počas pretekov odporúčame obmedziť lov rýb na vodnej ploche z člna zákaz lovu rýb za pomoci vábničky na sumca a zákaz zavážania a zanášania nástrah.

V tejto dobe bude pozastavený predaj hosťovacích povoleniek. Lov rýb je možný len z brehu na náhod v úsekoch Medvedia hora Penzión Anima, Vojenská zotavovňa, Hotel Eurobus, Prístavisko Hôrka ľavá strana, vpustný kanál po oboch stranách do vzdialenosti 200m od cesty.

Ako organizátor pretekov, ktoré organizujeme spolu so SRZ – Rada Žilina, ktorý je užívateľom revíru, môže užívateľ loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať § 20 bod 3 zákon o rybárstve  216/2018 Z.z.
Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom.
Vladimír Šaffa
predseda MsO Michalovce
Telefón 0905476859
srzmichalovce@srzmichalovce.sk
https://zemplinskykapor.sk/