Zlatý blyskáč 2019 – Spišská Stará Ves

Vedúci víťazného družstva kategórie „krúžok“ na Zlatom blyskáči 2018 v Ružomberku navrhli organizátorom pomoc pri organizovaní nasledujúceho ročníka. Hlavným iniciátorom a neskôr zásadným prínosom pre organizačný tím bol tajomník MO SRZ Spišská Stará Ves, riaditeľ súťaže Ing. Anton Kanda. Miestna organizácia ponúkla veľmi dobre zarybnené vody umožňujúce bezpečný priebeh rybolovných súťažných disciplín. Pstruhový revír Rieka pretekajúca prekrásnym prostredím Zamaguria bola ako stvorená pre detské rybárske preteky v disciplínach muška a prívlač. Pre plávanú a feeder bolo zasa výhodou, že v areáli rybníka sa nachádzala hospodárska budova s prístreškom, ktorý bez problémov zvládol takmer 120 účastníkov súťaže. Tento rok sa na Zlatom blyskáči v dňoch od 19. do 23. júna 2019 zúčastnilo 73 detí zo 16 organizácií spolu tvorili 20 súťažných družstiev. Ubytovacie kapacity Penziónu Nova bolo preto treba rozšíriť o blízke ubytovacie zariadenia. V areáli penziónu bol pre deti pripravený nafukovací hrad, ktorý spoločne s množstvom ďalšieho vybavenia súťaže zabezpečil hlavný hospodár miestnej organizácie, člen Rady pán Ján Kozub.

Prvý súťažný deň začínal disciplínou muškárenie, na ktorú nastúpilo 32 detí do 15 rokov. Je to významný nárast oproti minulému roku. V mnohých prípadoch je príprava na Zlatý blyskáč dôvodom venovať sa v detskom rybárskom krúžku tejto rybolovnej disciplíne. Popoludňajšie preteky v prívlači prerušil dážď a s deťmi sme sa presunuli do spoločenskej sály v penzióne Nova kde bol pripravený Ing. Jaroslav Šubiak zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji s besedou venovanou Lipňovi tymiánovému.

Nasledujúci deň boli na programe plávaná a feeder, na ktorých pretekali takmer všetky zúčastnené deti. Uprostred dňa po vynikajúcom jeleňom guláši, ktorý pripravil riaditeľ súťaže deti navštívili zamestnanci Pieninského národného parku. Priamo na mieste odchytili niekoľko druhov vtákov a množstvo vodných aj suchozemských živočíchov. Upriamili pozornosť detí na život okolo vody, ktorý často uniká pozornosti rybárov.

Na tretí deň bolo možné opätovne uskutočniť pretek v prívlači na revíri Rieka v obci Matiašovce. Voda sa už vyčistila a nič nebránilo tomu aby si deti zmerali sily v tejto populárnej disciplíne. Sobotné popoludnie patrilo rybolovnej technike na futbalovom ihrisku, ktoré bezodplatne poskytlo mesto Spišská Stará Ves. Rybolovná technika je na Zlatom blyskáči už po 3 krát voliteľnou disciplínou. Z tohto dôvodu sa k rybolovnej technike dostali aj deti a vedúci, ktorí sa v minulosti tomuto športu nevenovali. Určite aj vďaka školeniam vedúcich krúžkov v rybolovnej technike, ktoré sa konali v marci a apríli tento rok súťažilo na Blyskáči až 49 detí. Ostatné deti ako pozorovatelia spoznali túto disciplínu a teraz už vedia v čom sa treba do budúceho ročníka zdokonaliť.

Po návrate z ihriska už deti čakal Dr. Ing. Michal Gažovič, ktorý sprostredkoval deťom svoje skúsenosti a poznatky z oblasti zadržiavania vody v krajine. Odhaľoval s nimi súvislosti medzi vodohospodárskymi zásahmi človeka v krajine a ich vplyvom na vodné prostredie. Po besede bola pre deti pripravená spoločná grilovačka, po ktorej nasledoval zaslúžený oddych po náročných 3 dňoch súťaženia.

V nedeľu ráno deti absolvovali povinnú disciplínu Zlatého blyskáča, ktorou je vedomostný test a spoznávanie rýb. Testy obsahovali poznatky z novej legislatívy a spoznávanie 41 druhov rýb. Nasledovalo splavovanie rieky Dunajec, počas ktorého mohol organizačný tím vyhodnotiť absolvované testy a pripraviť všetko potrebné na záver Zlatého blyskáča. Po návrate z výletu sa deti a vedúci naobedovali a prišlo slávnostné vyhodnotenie súťaže.

Poďakovanie za finančnú podporu Zlatého blyskáča 2019 patrí spoločnosti Respect Slovakia. Ceny do súťaže venovali firmy Flagmann a Tornado. Poďakovanie za organizačné zabezpečenie patrí predovšetkým MO SRZ Spišská Stará Ves, dobrovoľným požiarnikom, zdravotníkom, primátorovi mesta Spišská Stará Ves Ing. Jánovi Kurňavovi, zamestnancom penziónu Nova, všetkým prednášajúcim, vedúcim družstiev, asistentom a dobrovoľníkom. Organizačný tím tvorili: hlavný rozhodca a rozhodca mucha prívlač – Martin Roth, rozhodca plávaná, feeder – Rastislav Piontek, rozhodca rybolovná technika Ing. Daniel Poničan, riaditeľ pretekov a technický vedúci Ing. Anton Kanda, garant Rady Ján Kozub a hlavný organizátor Mgr. Dušan Jaššo.

Na Zlatom blyskáči sa opäť stretla skupina ľudí, ktorých spája celoročná práca s deťmi v rybárskych krúžkoch a láska k prírode. Deťom sa podarilo sprostredkovať 5 dní plných zážitkov, súťaženia, spoznávania nového a nadväzovania nových priateľstiev. Každým ďalším ročníkom sa Zlatý blyskáč vyvíja a zdokonaľuje a nachádza čoraz väčšie spektrum svojich priaznivcov.

 

Petrov zdar

 

Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada


Partneri

E-mail: kapusta@respect-slovakia.sk; Mobil: +421 905 657 320

 [wds id=“16″]